Vem är staden till för?

Den gångna helgen arrangerade föreningen Gatuplan en skateboardtävling på Stenpiren i Göteborg. Ett bra exempel på hur man kan skapa en mer levande stad tycker Gatuplan, Sveriges Skateboardförbund och Mareld Landskapsarkitekter, som i dagarna har en insändare ute i Göteborgsposten om hur man med skateboardåkningens hjälp kan skapa en mer levande stadsmiljö, något som framför allt Malmö Stad ligger i framkant för.

0
186

Den gångna helgen arrangerade föreningen Gatuplan en skateboardtävling på Stenpiren i Göteborg. Ett bra exempel på hur man kan skapa en mer levande stad tycker Gatuplan, Sveriges Skateboardförbund och Mareld Landskapsarkitekter, som i dagarna har en insändare ute i Göteborgsposten.

Nedan kan du läsa ett utdrag ur insändaren som du hittar i sin helhet på GP.se.

Gatuplan ser skateboardåkning som en resurs för en stad som vill erbjuda ett levande stadsrum, fysisk aktivitet och möten mellan människor. Man ser det också som ett sätt att skapa platser som används på flera sätt av fler människor. För att lyckas behöver synen på hur vi använder staden och vem den är till för förändras. Varför då? Låt oss ta skateboardåkning som exempel.

I juni i år bjöd Mareld landskapsarkitekter in till seminariet Skateboarding and the city där platser som Love Park i Philadelphia, Southbank i London och även Konsthallstorget i Malmö beskrevs som ”architectural accidents” – populära mötesplatser för skateboardåkare världen över med det gemensamt att de aldrig planerats eller utformats för skateboardåkning. Det som är intressant att fråga sig är varför just dessa platser ändå blivit så populära bland skateboardåkare. Svaret på den frågan är; Läget i staden. Att de ligger centralt skapar just den spontanitet som stadslivet kräver och som en skateboardpark i utkanten av staden aldrig kan erbjuda. Läget, utformningen och en ökad trygghet som följd har också lockat en bredare grupp, inte minst kvinnor, att åka skateboard.

I Göteborg har flertal sådana platser fort byggts om och gjorts mindre skateboardvänliga efter att en irriterad omvärld reagerat, ett ypperligt exempel är Esperantoplatsen, och faktiskt även Stenpiren då det under natten innan tävlingen var någon som vandaliserade den ditplacerade granitbänken genom att meja ner den.

Ett par träd, lite öppet utrymme, blommor, några bänkar, soptunnor och kanske en skulptur. Det är en standardisering som inte retar någon. Men är det rätt?

Vi menar att det är dags att våga föra in tankar kring funktionalitet och göteborgarnas rätt till öppna utrymmen, natur och aktiv urban livsstil i den förtätning av stadskärnan som pågår. Genom att lyssna och förstå kan vi skapa platser i staden för fler inbjudande aktiviteter för utövare och åskådare som exempelvis bergsklättring, dans, teater och sång, parkour, BMX och självklart skateboardåkning!

Som skateboardtävlingen på Stenpiren visar, kan utrymmen anpassas och utrustas för olika funktioner på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt – med en mer levande, trygg och jämställd stad som resultat.

  • Oskar IvarssonLAR/MSA, vd Mareld landskapsarkitekter AB
  • David GoughLAR/MSA, CMLI, landskapsarkitekt Mareld landskapsarkitekter AB, ordförande Mölndals skateboardförening
  • Katarina Sternergeneralsekreterare, Sveriges skateboardförbund och föreningen No Limits Skate

Web:
www.sverigesskateboardforbund.se
Sveriges Skateboardförbund på Facebook
mareldlandskap.se
Mareld Landskapsarkitekter på Facebook
Gatuplan på Instagram
www.gatuplan.nu
Gatuplan på Facebook

INGA KOMMENTAR

SKRIV EN KOMMENTAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.