Säkerheten i våra skateparker

Våren är här och redan har debatterna om kickbikes vara eller icke vara i landets skateparker börjat blossa upp. Nu presenterar här Sveriges Skateboardförbund ett dokument framtaget av Halmstad Skateboardklubbs ordförande Henrik Cederlund med hjälp och synpunkter från övriga skatesverige. Här får Sveriges kommuner rekommendationer om vad som bör gälla när det kommer till tidsuppdelningar, separata parker med mera.

0
850

PS! Läs även denna artikel som utförligt beskriver problemet med lekande barn i skateboardparkerna.

Utdrag ur Sveriges Skateboardförbunds rekommendationsdokument:

Nya brukargrupper har andra behov och det finns stora skillnader i t.ex. rörelsemönster som leder till konflikter. Därför bör Skateboard som ursprungsbrukare ges företräde till dessa skateparker som våra föreningar runt om i landet har slitit för.

Egentligen handlar det inte om ett felaktigt beteende från nya brukargrupper. De behöver få möjlighet att definiera sin sport & odla sin kultur, på samma vis som skateboard har gjort. Men sådant tar tid och vi är kritiska till att de ska låtas göra det på skateboardåkarnas bekostnad.

“Golfspelaren får ju inte slå bollar på fotbollsplanen trots att den är av gräs!”

Även om samhället i övrigt tycker sig se en möjlighet att kombinera dessa uttryck är det inget bra alternativ och framförallt, en säkerhetsrisk som vi nu vill eliminera.

Vi tror på tydliga regler i skateparkerna och vilka brukare som får vistas där. Vi yrkar inte på förbud men vi ser att andra brukargrupper behöver utrymme i skateparkerna som i dagsläget inte finns utan att det sker på skateboardåkarnas bekostnad.

“Det är nu upp till respektive kommun att se till att skateboard som idrott har tillgång till en fungerande och säker miljö!”

Vi vill därför lämna följande rekommendationer och uppmanar de kommuner som berörs att tillsammans med den lokala skateboardföreningen implementera fungerande tillfälliga tider i er skatepark tills dess att en fungerande permanent lösning är på plats.

Detta för allas säkerhet.


SSF REKOMMENDERAR – Hantering av befintliga skateparker

Skateparker i städer med fler än 50.000 invånare:

Finns det i er kommun konflikter mellan skateboardåkare och andra brukargrupper så rekommenderar vi att följande bör gälla:
Andra brukargrupper behöver en egen anpassad yta/park. I anslutning till befintlig eller en helt egen park. Fram tills dess att den nya ytan står klar för dessa brukargrupper uppmanar vi våra föreningar att acceptera följande tidsindelningar för befintlig skatepark:

Skoldagar/Vardagar: Samtliga brukargrupper* tillåts fram till kl 17.00, efter det endast skateboard.
Helgdagar/Lediga dagar/skollov: Samtliga brukargrupper* tillåts fram till 15.00, efter det endast skateboard.

Dock inte för en längre tidsperiod än 3 år, sen bör en lösning kunna vara på plats för engagerade & organiserade nya brukargrupper. Önskvärt är dock att en lösning är på plats tidigare än 3 år.

Skateparker i städer med färre än 50.000 invånare:

Finns det i er kommun konflikter mellan skateboardåkare och andra brukargrupper så rekommenderar vi att följande bör gälla:

Skoldagar/Vardagar: Samtliga brukargrupper* tillåts fram till kl 17.00, efter det endast skateboard.
Helgdagar/Lediga dagar/skollov: Samtliga brukargrupper* tillåts fram till 15.00, efter det endast skateboard.

* Vilka grupper som tillhör samtliga brukargrupper bör tydligt framgå på parkens ordningsskylt.

VID NYANLÄGGNING AV BETONGPARKER

Vi rekommenderar alla kommuner som står i begrepp att bygga en betongpark att se till alla befintliga brukargruppers behov.

Kommuner med fler än 50.000 invånare:

Skapa en egen park för varje brukargrupp. Om det enda alternativet är en gemensam park, se till att ytan är tillräckligt stor, eller ha med i planen att parken kan komma att behöva utökas & att en tillfällig uppdelning då kan bli nödvändig när intresset ökar och/eller nya brukargrupper tillkommer.

Kommuner med färre än 50.000 invånare:

Skapa en gemensam park för alla brukargrupper. Se till att ytan är tillräckligt stor, eller ha med i planen att parken kan komma att behöva utökas & att en uppdelning då kan bli nödvändig när intresset ökar och/eller nya brukargrupper tillkommer.

Läs hela dokumentet här eller ladda ner som PDF.


Web:
www.sverigesskateboardforbund.se
Sveriges Skateboardförbund på Facebook

PS! Läs även denna artikel som utförligt beskriver problemet med lekande barn i skateboardparkerna.

INGA KOMMENTAR

SKRIV EN KOMMENTAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.