Stoke – En studie av gymnasieelevers motivation

Härnösands-skataren Jesper Ferrari har pluggat musiklärarutbildningen på Lunds Universitet och har i samband med det gjort en studie om gymnasieelevers motivation och drivkrafter. Här har han tagit hjälp av elever från skateboard- och musikinriktningen, där han intervjuat dessa om vad som motiverar dem. Riktigt intressant läsning, ta del av denna studie du också.

0
53

Stoke – En studie av gymnasieelevers motivation och drivkrafter

Ferrari Bourner, Jesper LU (2016) LAMP72 20161
Malmö Academy of Music

jesper-ferrari-examensarbete-stoke-frontapge

“Det jag älskar med skateboard är att man är liksom fri. Det är ingen som säger vad man ska göra. Det är en mycket individuell sport så det är upp till en själv hur långt man vill gå, och ja, vad man vill göra.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Ladda ner studien här

 

Syftet med studien är att undersöka hur gymnasieelever upplever motivation i sin skolvardag inom sina profilämnen. Vad innebär motivation för dem? Vilka faktorer påverkar deras motivation? Hur upplever gymnasieelever motivation i sin skolvardag? Studien utgår ifrån kvalitativa forskningsmetoder och omfattar två elevgrupper från estetiska programmet, varav en grupp går musikinriktning och den andra skateboard-profil.

Studien har använt sig av separata fokusgrupper och critical incident technique tillsammans med foto-elicitering och enskilda intervjuer. Genom tematisk analys har ett resultat framställts som presenteras tillsammans med citat från intervjuerna som beskriver elevernas upplevelser av motivation. Resultaten visar att elevernas motivation i skolan påverkas av ett antal olika faktorer och att eleverna också på olika sätt utvecklar strategier för att förhålla sig till nämnda faktorer.

Studiens slutsats är att elever som primärt drivs av inre motivation verkar ha lättare att anta ett dynamiskt mindset och att det i sin tur leder till att eleverna lättare utvecklar strategier och metoder för att motivera sig själva och underlätta sitt eget lärande. Det verkar därför också bli lättare för elever som primärt drivs av inre motivation att ta ansvar för och äga sitt eget lärande.


“Och det är också så att när man väl testar nya grejer så kanske det är nånting som är lite farligare än vad du brukar köra. Man måste vara lite extra peppad, för att det är så att kroppen klarar mer än vad din…eh, hjärnkapacitet kan göra. Kanske tänker du ’Ja, jag klarar inte att hoppa en femstegs-trappa’ men din kropp är ju fysiskt kapabel till att hoppa mycket, mycket, mycket, högre! Det handlar ju bara om, hur ska du göra och hur ska få ihop hela processen och att börja göra tricken tills du landar. “


Ladda ner studien här
.

 

Web:
www.bryggeriet.org
Bryggeriet på Facebook
www.bryggerietsgymnasium.se
Bryggeriet Skateboardgymnasium på Facebook
www.skatemalmo.se
Skate Malmö på Facebook

INGA KOMMENTAR

SKRIV EN KOMMENTAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.