Skatecamp – Corona-situationen

Tacky Skatecamps 2020 – Corona/Covid-19 situationen, plus nu inställda veckor

Uppdatering
Våra två första lägerveckor i Örebro är tyvärr inställda. Info har gått ut till dig som anmäld deltagare till vid anmälan angiven mail-adress. Skulle du inte ha fått detta vänligen kontakta oss för mer info. Vår tredje vecka i The Dome kommer att köras som tänkt, och du som deltagare till nu inställda veckor är givetvis välkommen till detta camp istället, alternativt vårt höstlovscamp, så länge vi har platser kvar. Vid stort intresse kommer både sommar- och höstlovsveckan i The Dome att utökas med ytterligare en period.

Då ni som deltagare troligen sett framemot detta oerhört mycket, plus att vi själva brinner oerhört mycket för detta och är några av de roligaste veckorna under året, är det ett besked som känns oerhört tråkigt att ge, speciellt då vi aldrig tidigare ställt in någon vecka, inte ens av ekonomiska skäl de gånger deltagarantalet egentligen varit lite väl lågt.
Samtidigt hoppas vi på att många åtminstone varit lite förberedda på detta då läget med Corona-situationen osv. gjort det hela osäkert, även om beskeden om fritt resande som kom i början av månaden gjorde slutligen gjorde det hela möjligt. Givetvis hoppas vi även att detta inte ställer till sommarplanerna i övrigt för var och en.

Senaste tiden har vi dock stött på plötslig motgång efter motgång rörande vårt planerade läger varpå vi slutligen insett att vi inte kan genomföra ett läger på den nivå vi vill och är vana att ge. Motgångarna enskilt har egentligen inte behövt påverka men allt tillsammans rörande såväl bokningar, sponsorer, Corona-situtationen, organisatoriska orsaker, personliga skäl mm. har dock tillsammans gjort det hela omöjligt.

Uppdatering (4/6)
Så, idag kom äntligen det efterlängtade beskedet om sommarens restriktioner gällande resor mm.
Detta innebär att det från den 13 juni blir fritt att resa i hela Sverige för symptomfria, under förutsättning att tidigare restriktioner hålls, t.ex max 50 personer under sammankomster, att hålla avstånd, god hygien osv.
Med dagens besked i kombination med tidigare lättnader för kollo/läger-verksamhet för barn och ungdomar på lokal nivå, träningsidrott för både barn och vuxna i olika steg, tillåtet med tävlingsidrott och cuper, bedömer vi det nu som att campsen är fullt möjliga att genomföra som planerat(med årets nedjustering i antal deltagare och andra åtgärder).
Givetvis kommer alla övriga restriktioner och råd att följas. Att även beakta just gällande våra läger är att väldigt stor andel av deltagarna är antingen lokala eller från samma plats i Sverige och umgås naturligt även till vardags.
Visst förbehåll finns fortfarande att ex. reserestriktioner kan komma tillbaks beroende på hur smittoläget förändras, men sådan drastisk förändring verkar inte troligt om man lyssnar på vad experterna tror.

Sammanfattande riktlinjer och hur vi hanterar situationen:

  • Sammankomster med max 50 deltagare. Här har vi satt en gräns på 40 st plus ca 5 ledare.
  • Resor tillåtna i hela landet för symptomfria. Med andra ord viktigt att du som deltagare avstår deltagande vid minsta tecken på sjukdom.
  • Möjlighet/tillgång till god handhygien, toaletter osv.
  • Undvika närkontakt, speciellt viktigt under resor och i de fall deltagare rör sig ute i samhället i övrigt. Gällande själva idrottsverksamheten är denna rekommendation helt borttagen från 14/6.
  • Skateboard är överhuvudtaget inte en närkontaktsport, och att undvika närkontakt inom idrott är som nämnt borttagit. Däremot kommer vi ändå att anpassa lägrets aktiviteter för att minimera onödig kontakt.

Mer info kan du läsa på bl.a:
www.folkhalsomyndigheten.se/….
www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/….

Uppdatering (3/6)
Tyvärr inget besked som “utlovat” idag heller om reserestriktionerna inom landet. Vi klarar dock hålla ut om besked ytterligare ett litet tag och som det låter kommer besked komma i alla fall under denna vecka. Tar det betydligt längre tid än så börjar det dock bli läge att fundera på att ställa in och fokusera för vårt camp på höstlovet.

Uppdatering (26/5, inga nya fakta, utan mer korrigering av formuleringar och förtydligande.)

Vid det här laget har du säkerligen inte missat den allvarliga och tråkiga situationen med Corona-virusets spridning i Sverige och världen. Vi hoppas att lägerveckorna i sommar ska vara genomförbara och att tillräckligt intresse finns råder det vid det här laget ingen tvekan om trots allt.

I dagsläget råder såväl restriktioner och rekommendationer för såväl resor som max deltagare. Gällande sistnämnda har vi preliminärt satt en gräns på 40 deltagare för att med ledare vara säkra på att klara restriktionsgränsen på max 50 personer. Gällande resor ställer det till det för oss med nuvarande restriktioner mot längre resor, vilket är något vi har behov av gällande såväl ledare som deltagare för att kunna genomföra lägerveckorna. En ljusglimt är dock att man förra veckan öppnade för resor upp till ca 2 timmar bort. Idag den 18 maj har man även specat info om lägerverksamhet för barn och ungdomar, vilket inte är några problem för oss att uppfylla, i dagsläget råder dock fortfarande reserestriktionerna.

3:e juni är det sagt att Folkhälsomyndigheten kommer släppa info om restriktioner under sommaren och vad som kommer gälla för resande, semestrande osv. Tidigare bedömningar man gjort, t.ex i början på april var att man trodde att resor inom landet kunde bli möjliga i sommar.


Med det intresse som normalt finns för våra lägerveckor räknar vi med att alla veckor blir fullbokade, och skulle restriktionerna på max 50 pers ligga kvar i sommar eller till och med sänkas, i kombination med att intresset inte påverkats negativt så har vi med största sannolikhet fler intresserade än vad vi har platser, något som redan märks med en vecka fullbokad, så tveka inte för länge med din anmälan.

För vår del har vi förmodligen även goda möjligheter att kunna flytta campveckor, både sett till datum och plats om det skulle möjliggöra campet. I ett sådant läge får du givetvis ta ställning till om det är intressant för dig, eller om du direkt vill anmäla plats till höstlovet eller camps ännu längre fram, om inte betalas givetvis anmälningsavgiften tillbaks, med andra ord inga skillnader mot i vanliga fall om vi av någon orsak skulle bli tvingade att ställa in.

Gällande beslut om campveckor när det kommer till genomförande, ev. byte av datum osv. har vi möjlighet att avvakta åtminstone till början av juni ev. längre. Tänk dock på att veckorna kan vara fullbokad långt innan dess, så vill du vara säker på att ha en plats, tveka inte för länge med din anmälan.


Frågor: Maila till red@tacky.se eller ring Conny Björklund, 070-532 88 67

Välkommen till en oförglömlig upplevelse på brädan!