Skatecamp – Corona-situationen

Tacky Skatecamps 2020/21 – Corona/Covid-19 situationen

Uppdatering(6/3)
Precis som tidigare camps under vintersäsongen ställs påsklovs-campet in. I dagsläget har vi möjlighet att genomföra campet med nuvarande begränsning efter godkännande från Länsstyrelsen. Dock har smittan ökad rejält i flertal regioner sista tiden, speciellt just här i Gävleborg, så risken är överhängande att ytterligare restriktioner införs innan campet.
Utöver det så avråds idrottsrörelsen nu sen nyligen, att genomföra matcher, cuper och läger. Även om vi rent juridiskt inte tillhör idrottsrörelsen och har godkännande, så väljer vi ändå att följa detta. Mailutskick går de närmsta dagarna ut till anmälda deltagare.

Äldre uppdateringar kan du läsa längre ner, under följande faktaruta.


Sammanfattande riktlinjer och hur vi hanterar våra camps utefter restriktioner.

 • Sammankomster med max 50 deltagare. Här har vi satt en gräns på 46 st plus 4 ledare.
  The Dome arenan har dock tillstånd från FoHM/regionen att ta in 150 besökare(sommar/höst 2020). För just campet med övernattningen sätter vi dock ändå gränsen till totalt 46 deltagare.
  OBS! Med nuvarande restriktioner under 2021 gällande kvadratmeteryta har vi satt maxgränsen till 30 deltagare. Vilket är antalet som gäller för just skatearenan och boendet i The Dome. För arenan är detta antal även väl tilltaget sett till vad lagar och regler säger. Övriga arenor i The Dome har också högre antal.
  OBS! Till sommaren och resten av året hoppas vi dock på att återigen kunna öka maxantalet.
 • Resor tillåtna i hela landet för symptomfria. OBS! Tänk på att olika regioner själva har möjlighet att sätta utökade restriktioner, något du själv bör ha koll på vad som gäller för just din region. Plus att du har möjlighet att ta dig hem på ett smittsäkert sätt ifall sjukdom skulle uppstå.
 • Möjlighet/tillgång till god handhygien, toaletter osv.
 • The Dome arenan har även utökad städning, desinficering och tillfälliga förhållningsregler. Mer om detta kan du läsa på: www.thedome.se/web/aktuellt-just-nu
 • Undvika närkontakt, speciellt viktigt under resor och i de fall deltagare rör sig ute i samhället i övrigt. Gällande själva idrottsverksamheten är denna rekommendation helt borttagen från 14/6.
 • Skateboard är överhuvudtaget inte en närkontaktsport, och att undvika närkontakt inom idrott är som nämnt borttagit. Däremot kommer vi ändå att anpassa lägrets aktiviteter för att minimera onödig kontakt.

Mer info kan du läsa på bl.a:

 

Lokala allmänna råd: folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
Allt om Covid-19: folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/
Covid-19 & idrotten: www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

Uppdatering (31/1 2021)
Vi ställer in resterande sportlovs-veckor pga samma orsak som de första veckorna, se nedan. Påsklovet planeras fortfarande att genomföras i väntan på ev. förändrade restriktioner. Beslut om Påsklovs-veckorna tas senast mitten mars, om de blir möjliga att genomföra eller också ställs in.

Uppdatering (24/1 2021)
Idrottslivet har nu fått lättnader i restriktioner i och med att kommunala anläggningar för ex. föreningsliv återigen fått öppna för barn & ungdomar upp till 16 år, då man anser att sådana verksamheter är viktiga för folkhälsan och framför allt barn.
Just dessa restriktioner har rent juridiskt inte påverkat oss då vi är ett privat företag och även idrottsanläggningen vi hyr in oss på är privat. Dock påverkas vi av den nya s.k. Pandemilagen som infördes i början av januari, här påverkas vi framför allt av begränsningarna när det kommer till antalet besökare i en anläggning som räknas fram utifrån tillgängligt utrymme.
Dessa begränsningar omöjliggör just nu tyvärr våra camps framför allt när det kommer till övernattningar. Detta innebär att vi nu till att börja med ställer in v.7 och v.8 på sportlovet. Beslut om v.9 och v.10 kommer i början av februari.
Då det är kort om tid tills dess har vi i nuläget inte speciellt stora förhoppningar på att någon förändring skulle ske. Däremot hoppas vi verkligen framför allt på påsklovet.

Uppdatering (11/12 2020)
De nuvarande lokala råden ersätts från och med 14/12 med nya nationella råd. Dessa är dock utformade på så sätt att vårt jullovscamp inte blir genomförbart, trots att idrott fortsatt är öppet för barn/ungdom, och nu även för äldre. Ingen reseavrådan föreligger heller, däremot avråds just läger-verksamhet o.d. för tillfället. Du som anmäld deltagare skall ha fått info via mail hur ombokning till annat kommande camp alt. återbetalning fungerar.

Uppdatering (11/11 2020)
Flertal regioner i landet har senaste tiden infört utökade allmänna råd gällande den ökande smittspridningen. I just Region Gävleborg finns i dagsläget inga utökade restriktioner/råd, men kan givetvis komma att förändras och påverka campet.
I dagsläget är det med andra ord de ev. råd som gäller för just din region som ev. kan påverka ditt egna deltagande. Ex. så har ett fåtal regioner infört reseavrådan. Dessa utökade råd är satta att gälla i åtminstone 3-4 veckor, vilket med andra ord i dagsläget inte alls påverkar så länge de inte förlängs eller andra regioner inför likartade längre fram.
Gällande råden så är oss veterligen barn- och ungdomsidrott upp till 15 år undantagna från dessa utökade allmänna råd i alla regioner som infört dem.

Uppdatering (4/6 2020)
Så, idag kom äntligen det efterlängtade beskedet om sommarens restriktioner gällande resor mm.
Detta innebär att det från den 13 juni blir fritt att resa i hela Sverige för symptomfria, under förutsättning att tidigare restriktioner hålls, t.ex max 50 personer under sammankomster, att hålla avstånd, god hygien osv.
Med dagens besked i kombination med tidigare lättnader för kollo/läger-verksamhet för barn och ungdomar på lokal nivå, träningsidrott för både barn och vuxna i olika steg, tillåtet med tävlingsidrott och cuper, bedömer vi det nu som att campsen är fullt möjliga att genomföra som planerat(med årets nedjustering i antal deltagare och andra åtgärder).
Givetvis kommer alla övriga restriktioner och råd att följas. Att även beakta just gällande våra läger är att väldigt stor andel av deltagarna är antingen lokala eller från samma plats i Sverige och umgås naturligt även till vardags.
Visst förbehåll finns fortfarande att ex. reserestriktioner kan komma tillbaks beroende på hur smittoläget förändras, men sådan drastisk förändring verkar inte troligt om man lyssnar på vad experterna tror.

Uppdatering (3/6 2020)
Tyvärr inget besked som “utlovat” idag heller om reserestriktionerna inom landet. Vi klarar dock hålla ut om besked ytterligare ett litet tag och som det låter kommer besked komma i alla fall under denna vecka. Tar det betydligt längre tid än så börjar det dock bli läge att fundera på att ställa in och fokusera för vårt camp på höstlovet.

Uppdatering (26/5 2020, inga nya fakta, utan mer korrigering av formuleringar och förtydligande.)

Vid det här laget har du säkerligen inte missat den allvarliga och tråkiga situationen med Corona-virusets spridning i Sverige och världen. Vi hoppas att lägerveckorna i sommar ska vara genomförbara och att tillräckligt intresse finns råder det vid det här laget ingen tvekan om trots allt.

I dagsläget råder såväl restriktioner och rekommendationer för såväl resor som max deltagare. Gällande sistnämnda har vi preliminärt satt en gräns på 40 deltagare för att med ledare vara säkra på att klara restriktionsgränsen på max 50 personer. Gällande resor ställer det till det för oss med nuvarande restriktioner mot längre resor, vilket är något vi har behov av gällande såväl ledare som deltagare för att kunna genomföra lägerveckorna. En ljusglimt är dock att man förra veckan öppnade för resor upp till ca 2 timmar bort. Idag den 18 maj har man även specat info om lägerverksamhet för barn och ungdomar, vilket inte är några problem för oss att uppfylla, i dagsläget råder dock fortfarande reserestriktionerna.

3:e juni är det sagt att Folkhälsomyndigheten kommer släppa info om restriktioner under sommaren och vad som kommer gälla för resande, semestrande osv. Tidigare bedömningar man gjort, t.ex i början på april var att man trodde att resor inom landet kunde bli möjliga i sommar.


Med det intresse som normalt finns för våra lägerveckor räknar vi med att alla veckor blir fullbokade, och skulle restriktionerna på max 50 pers ligga kvar i sommar eller till och med sänkas, i kombination med att intresset inte påverkats negativt så har vi med största sannolikhet fler intresserade än vad vi har platser, något som redan märks med en vecka fullbokad, så tveka inte för länge med din anmälan.

För vår del har vi förmodligen även goda möjligheter att kunna flytta campveckor, både sett till datum och plats om det skulle möjliggöra campet. I ett sådant läge får du givetvis ta ställning till om det är intressant för dig, eller om du direkt vill anmäla plats till höstlovet eller camps ännu längre fram, om inte betalas givetvis anmälningsavgiften tillbaks, med andra ord inga skillnader mot i vanliga fall om vi av någon orsak skulle bli tvingade att ställa in.

Gällande beslut om campveckor när det kommer till genomförande, ev. byte av datum osv. har vi möjlighet att avvakta åtminstone till början av juni ev. längre. Tänk dock på att veckorna kan vara fullbokad långt innan dess, så vill du vara säker på att ha en plats, tveka inte för länge med din anmälan.


Frågor: Maila till red@tacky.se eller ring Conny Björklund, 070-532 88 67

Välkommen till en oförglömlig upplevelse på brädan!