Örebros klassiska vattentorn Svampen ersätts med den nya vattenreservoaren Lyra. Denna arkitektoniska skapelse har kommit till genom en tävling med över 60 förslag från sju länder, där ”Lyra”, skulptur i skogsmark av Lars Anfinset från Ett Ark Arkitektur kammade hem priset.

“Vi hoppas att bland annat betongfundamentet ska kunna användas för både skateboard och pulkaåkning.

För att säkra stadens vattenförsörjning med den stadigt ökade befolkningen och dagens krav på säkerhet bygger Örebro kommun en ny vattenreservoar i på en höjd i Adolfsberg. Bygget är tänkt att starta detta år och stå klar våren 2019.

Byggnaden uppförs i cortenstål, som en lätt vidgande cyliner där ytterskiktet går från att vara en sluten vägg till ett sprött nätverk ju högre upp mot himlen den sträcker sig. Med ljussättning inuti kan den också bli som en lykta, som kan skymtas från delar av Örebro.

– Jag tror att det kan bli en identitetsskapande byggnad för området och för de som bor runt omkring och i hela Örebro. Vi hoppas att bland annat betongfundamentet ska kunna användas för både skateboard och pulkaåkning, säger Lars Anfinset till NA.se.

– Den nya vattenreservoaren, som behövs för att förse vårt växande Örebro med vatten på ett tryggt och säkert sätt, kommer genom det vinnande förslaget att bli ett nytt spännande landmärke i Örebro, säger Charlotte Edberger Jangdin, ordförande i Tekniska nämnden, Örebro kommun.

nya-svampen-örebro-lyra-top
Foto: Lars Anfinset / Ett Ark Arkitektur.

Juryn utsåg enhälligt förslaget ”LYRA” till vinnare av tävlingen ”Svampens arvtagare – ny högreservoar i Örebro” och rekommenderar förslaget till fortsatt utveckling och utförande. En prissumma om 300 000 SEK gavs i första pris.

– Det har varit ett spännande juryarbete och krävande eftersom det var många förslag. Det handlar inte bara om hur byggnaden ska se ut utan också hur den ska skyddas och hur platsen omkring ska utformas. Det är kul att en vattenreservoar i Örebro har engagerat arkitekter från så många olika länder. Vi har fått tävlingsbidrag från bland annat Spanien, Österrike och Thailand, säger Peder Hallkvist, stadsarkitekt Örebro kommun.

Ur juryns motivering:

”Lyra” är ett kraftfullt förslag som med sin skulpturala enkelhet griper tag i betraktaren och skapar en unik upphöjd plats med en helt egen identitet. Ett stabilt fundament i betong lyfter en lättare form mot himlen samtidigt som den inre reservoaren skyddas av ett beständigt skal av cortenstål. ”Lyra” känns som helhet vänligt i sin framtoning, trots sitt hårda skal och har förutsättningar att fungera i samklang med sin omgivning, både gentemot närområdet och som ett tydligt landmärke på håll för Örebros södra delar. Förslaget uttrycker en byggnad som kan närvara i Örebroarnas vardag, där vattenreservoaren skapar en samlande mötesplats. ”Lyra” är både den originella och värdiga arvtagare till Svampen som Örebro efterfrågat och ett nyskapande tillägg i den framtida stadsbilden.

nya-svampen-örebro-lyra-top
Foto: Lars Anfinset / Ett Ark Arkitektur.

Web:
www.orebro.se
ettark.se

INGA KOMMENTAR

SKRIV EN KOMMENTAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.