Nu startar utbyggnaden i Falun

Äntligen är det dags för den utlovade utbyggnaden av skateparken i Falun. Parken byggs nu ut med mer street och en bowl och beräknas stå klar i september.

0
1275

Falu kommun skriver att inom kort påbörjas utbyggnaden av skateparken eller Hyttgårdsparken som den egentligen heter. Något som man vet att många Falubor har väntat på. Parken blir helt enkelt större med plats för fler. Den nya delen kommer att få fler funktioner och bl.a. innehålla streetytor och en bowl. Bygget pågår i cirka fem månader. Under september månad räknar vi med att den nya, utbyggda skateparken ska stå klar.

falu-betongpark-3dKommunens entreprenör BJ-Markbyggnads har börjat etablera sig och satt upp skyddsstängsel runt arbetsområdet där de nya delarna ska byggas. De kommer därefter att utforma ett avvattningssystem för att kunna ta hand om och leda bort ytvattnet från parkens nytillkomna delar. Sedan drar arbetet igång med att modulera om marken till rätt höjd för betongytorna. Detta görs genom att marken schaktas ner alternativt fylls upp till rätt nivå. Dalarnas museum kommer att övervaka grävningsarbetena och säkerställa att inga fornlämningar kommer till skada. Entreprenören fortsätter arbetet genom att gjuta och utforma åkytorna till rätt kvalitet för en säker och trevlig åkning. Den nya delen av skateparken kommer troligtvis att vara klar i september och den totala kostnaden för utbyggnaden är beräknad till 6,5 miljoner kronor.

Kommunen samarbetar med flera aktörer för att skapa den nya delen av skateparken. Falu skate- och snowboardklubb har varit med från början, när första delen byggdes, och är fortfarande ett viktigt bollplank i den fortsatta utformningen av parken. Även arkitekten Johan Berglund på 42 architects som har utformat parken är fortfarande delaktig i projektet. BJ-Markbyggnads har projekterat och utför nu också arbetet med utbyggnaden. Nord Skateparks är underentreprenör, de har kompetens och tidigare erfarenhet från liknade arbeten. Den utbyggda skateparken kommer att få belysning. Belysningen sponsras av Falu Energi & Vatten.

Du kan följa projektet och byggets utveckling genom att ta del av informationen som kommunen löpande kommer att lägga ut på sin hemsida.

falun-betongpark-spotFalu skatepark intill Västra skolan, eller Hyttgårdsparken, blev snabbt en succé när den stod klar på senhösten 2012. Parken är till för alla och det är full aktivitet där nästan året runt. Hyttgårdsparken har blivit en mötesplats för Falubor i alla åldrar där man träffas, hänger, umgås och åker skateboard, inlines, kickbike och BMX tillsammans.

Tidigare i lokalpress och på Tacky om parken

Hyttgårdsparken, Faluns betongpark invigdes 2012 om ändock av budgetskäl mindre än tänkt från början. Inför valet 2014 lovade Socialdemokraterna och Miljöpartiet att de skulle satsa sju miljoner på en utbyggnad av parken som då även klubbades. Det hela var då tänkt att stå klart sommaren 2015, men än har inte spaden satts i jorden.

– Då kommer vi se en bowl för skateboardåkarna, en fotbollsplan, street basket, grönytor och bänkar för alla människor av alla åldrar att hänga på, sa Linnea Risinger (MP) då till SR.

Detta beror på att under 2014 när det hela låg ute på anbud kom det bara in ett anbud på att utbyggnaden och det landade på 14 miljoner varpå det hela avbröts.

– Vi måste tänka till varför vi fått bara ett svar. Vi kanske får formulera om en del saker och ta kontakt med möjliga entreprenörer. Antingen har vi kalkylerat fel i vår budget, eller så är anbudet för högt. Men halva parken är gjord och alla underarbeten med dränering är klara och det fick vi för 8 miljoner kronor. Och då kan jag inte förstå att andra halvan av parken ska kosta det dubbla. Vi får naturligtvis titta på det här, men jag hoppas trots allt att bygget ska kunna komma i gång under 2015, även om det nu blir försenat, sa Trafik- och fritidsnämndens ordförande Jonas Lennerthson (S) då till DT.se.

Efter de många turerna har nu kommunen efter en ny upphandling i höstas, skrivit ett avtal med en entreprenör gällande den tänkta utbyggnaden, som dock nu blir mindre än föst planerat. Det hela beräknas nu vara klart i slutet av sommaren.
Sex etapper som innehöll en bowl, betongytor och mindre gräsytor var planerat och budgeterat för 6,5 miljoner, inget som något företag nappat på. Nu har kommunen skrivit avtal med BJ-Markbyggnads AB som ska bygga tre av de sex planerade etapperna för 5,7 miljoner. 

– Det innefattar bowl och områden mellan bowl och befintlig skatepark, säger Mikael Ahnfeldt, projektingenjör på Falu kommun till DT.se.

betongpark-falun-skissTotalt sett finns det i ritningarna 16 möjliga etapper med bland annat gräsytor, utegym och en scen. Något som kan bli verklighet om det kommer in mer pengar i projektet.

Gustaf Wahlberg, ordförande i Falu skate- och snowboardklubb (FSOSK) är missnöjd med att parken inte byggs ut i samma omfattning som i vallöftet och säger till DT.se..
– Trovärdigheten för partierna och kommunen fallerar ju något då i och med att man inte lever upp till det här. Sedan är det ju jättepositivt att det ändå händer någonting.

På frågan om föreningen kommer verka för att hela parken byggs som tänkt säger han: – Ja, absolut.

Web:
www.falun.se
skateparkfalun.se
www.fsosk.se
FSOSK Falu Skate- & Snowboardklubb på Facebook (sida)
FSOSK Falu Skate- & Snowboardklubb på Facebook (grupp)

INGA KOMMENTAR

SKRIV EN KOMMENTAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.