För ytterligare information om rörelsen och anbudsförfarandet kontakta Otto Andersson på otto.andersson@walthon.se.

Anbud ska vara konkursförvaltaren tillhanda senast den 16 juli 2021 kl 15.00. Fri prövningsrätt förbehålles.

Det avser en exekutiv försäljning där rörelsen säljs i befintlig skick. Köparen medveten om att, då säljaren är ett konkursbo, inga garantier eller utfästelser kan lämnas till köparen beträffande rörelsens skick eller funktion. All information som lämnas om rörelsen har hämtats från Bolaget och konkursboet kan inte garantera att informationen är korrekt.”

Performancesk8 Europé AB (”Bolaget”) har försatts i konkurs och i anledning härav infordras anbud avseende rörelsen i Bolaget.
Bolaget har bedrivit verksamhet genom att produktutveckla, marknadsföra, sälja och distribuera skateboardprodukter m.m.. Bolagets huvudsakliga produkt har s.k. tip technology-produkter/varumärken.

I Bolagets rörelse har bl.a. funnits varumärken, domäner, sociala medier-konton, inventarier i form av fräsmaskin samt verktyg för att framställa Tip Technology-produkter. Verktyget ska finnas i Kina där produktionen också ägt rum, verktyget har ännu inte påträffats av konkursförvaltningen. Bolaget innehar även 10 procent av aktierna i det Brasilianska  bolaget Performance Sk8 South America Ltds. LLC.

INGA KOMMENTAR

SKRIV EN KOMMENTAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.