Filipstads skatepark – Länsstyrelsen säger nej

Att få till en skatepark i Filipstad har varit en lång och segdragen process trots att finansieringen är löst. Nu i dagarna kom det senaste bakslaget då länsstyrelsen avslog kommunens bygglov på Flakudden efter att Svenska Kyrkan överklagat. Nu börjar det brinna i knutarna om inte hela bidraget från Arvsfonden ska frysa inne.

0

Det var en av orsakerna till att beslutade om två alternativ till placering, som hängsle och livrem. Då ökar ju chansen att något av dem ska godkännas hos länsstyrelsen.

Vi har tidigare berättat om planerna på skatepark i Filipstad som ett tag nu haft finansiering på tre miljoner kronor klar från såväl Allmänna Arvsfonden som Centrumföreningen. Tyvärr har det hela dragit ut på tiden då flertal av de tänka platserna varit tvungen att strykas på grund av klagomål och dylikt.

– Det är framför allt placeringen som har ifrågasatts. Vårt första förslag överklagades till länsstyrelsen som rev upp det på grund av läget, säger Inge Nilsson Piehl, förvaltnings- och teknisk chef för teknik och service, till Värmlands Folkblad.


Skiss & design: Marcus Söderstedt

I våras och början på sommaren gick debatten het i lokalmedia gällande framför allt det senaste förslaget om Flakudden och även Ferlinskolan, båda platserna har Miljö- och byggnadsnämnden gett byggnadslov för, men tyvärr har det hela överklagats till länsstyrelsen som nu sagt nej gällande Flakudden.

Bakom överklaganden står Svenska Kyrkan som har sin kyrkogård några 100 meter från parken och en privatperson, sistnämnda anser dock länsstyrelsen att inte bor tillräckligt nära för att kunna överklaga. Orsaken till att överklagandet gällande Flakudden gick igenom är att området i kommunens detaljplan anges som parkmark vilket Länsstyrelsen anser att inte inrymmer en skate- eller aktivitetspark då sådana parker överhuvudtaget inte fanns på den tiden detaljplanen gjordes.

Vi har också därför bett länsstyrelsen att handlägga det här skyndsamt. Det finns också en liten möjlighet att be om längre tid hos Arvsfonden

Med byggnadslov för två alternativa platser var förhoppningen att man åtminstone skulle kunna gå vidare med något av alternativen. Som läget är nu ser man ingen möjlighet med Flakudden då en ändring av detaljplanen skulle vara en process som tar allt för lång tid, samma sak med att överklaga länsstyrelsens beslut. Så sannolikt just nu är att parken byggs vid Ferlinskolan, men även om länsstyrelsen gav kommunen rätt finns risk att det drar ut på tiden då detta beslut kan komma att överklagas.

– Det var en av orsakerna till att beslutade om två alternativ till placering, som hängsle och livrem. Då ökar ju chansen att något av dem ska godkännas hos länsstyrelsen och innan tiden löpet ut för stödet från Arvsfonden. Vi har också därför bett länsstyrelsen att handlägga det här skyndsamt. Det finns också en liten möjlighet att be om längre tid hos Arvsfonden, säger Inge Nilsson Piehl, till Värmlands Folkblad.

Drar det hela ut på tiden för länge finns risk att pengarna man fått från Allmänna Arvsfonden fryser inne, parkbygget måste som det ser ut i dagsläget vara påbörjat innan våren 2018.

 

INGA KOMMENTARER

Kommentera

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.