Kalmar Kommun storsatsar på idrott – Klart för skatepark

Under fredagen presenterade Kalmar kommun sin fortsatta storsatsning på idrottslivet. Det står nu klart att det nästa år kommer att byggas länets första riktiga betongpark med en budget på nio miljoner kronor där kommunen och Boverket delar på kostnaden.

0

Vi fick en förfrågan från Kultur- och fritidsförvaltningen inför att det skulle byggas en aktivitetspark i Norrliden. Underlaget blev ganska omfattande.

Under fredagen presenterade Kalmar Kommun sin fortsatta storsatsning på idrott. Förutom en mängd olika idrottsanläggningar står det nu klart att en ny skatepark kommer att byggas i Kalmar. Detta blir den första riktiga betongparken i länet och har en budget på 9 miljoner kronor där Kalmar kommun står för hälften och den andra hälften bekostas av statsstöd från Boverket. Arbetet kommer nu att intensifieras i vår och man planerar att parken ska stå klar under 2018.

– Vi kommer att be om hjälp från till exempel skolor, verksamheter, fastighetsägare och föreningar som naturligt har god kontakt med invånarna i området, får att få deras idéer om hur parken ska vara, säger Annika Fonseca, projektledare på Kalmar kommun, till 24 Kalmar.

Det hela började i våras då Kultur- och fritidsförvaltningen bad föreningen att skissa på ett underlag. Detta ledde till att föreningen lämnade in 58 sidor med bakgrund, prisförslag, ritningar från andra parker och en lista över betongparker i Sverige.

Vi fick en förfrågan från Kultur- och fritidsförvaltningen inför att det skulle byggas en aktivitetspark i Norrliden. Underlaget blev ganska omfattande. Det är ett sätt att ta tillvara på ungdomskulturen. Men det ger också ett mervärde för ett område. Vi vill ha rörelse i staden och skulle det finnas en betongpark så skulle folk åka dit, säger Melker Labory, ordförande i föreningen Active 0480 till Östra Småland.


Skate som sport saknar en modern anläggning. I dialog med berörd förening vill vi därför bygga en ny anläggning. En utredning har gjorts och Norrliden är den plats som förordas. Medel avsätts i budgeten.

Man förknippar ofta skate med att det är en massa grabbar som åker omkring på något sätt. Men den här föreningen är ganska medveten om den situationen och tittar på övriga landet hur man jobbar med att få med fler, mer blandat med både tjejer och killar, män och kvinnor som åker. Så man kommer ha det tänket med sig att ska vara jämställdhetssäkrad verksamhet.

Fyra konstgräsplaner, en ny ishall, två nya sporthallar, en multiarena som motsvarar 3,5 sporthallar samt en vädersäkrad fotbollsplan. Majoriteten gör en storsatsning på föreningslivet i kommande budget.

Mellan 2007 2017 har kommunens kostnader för idrotts- och föreningsanläggningar ökat från 17,3 till 54 mnkr(exkl bidrag till föreningsägda anläggningar).
• Vi har genomfört Idrottspaket 1 och Idrottspaket 2 enligt redovisning.
• Nu ett slutgiltigt paket för att komma ikapp och ta höjd för de kommande 30 åren.
• Vi kommer behöva göra investeringar även efter detta men de stora investeringarna är då avklarade.
• Bedömning att nettodriftskostnaden för kommunen ökarfrån 54 mnkr till cirka 80 mnkr per år.
• Ökad befolkningstillväxt gör detta möjligt att bära. Motsvarar idag 1,4 procent av kommunens intäkter. Över tid en rimlig nivå.
• Idrott och hälsa blir allt viktigare.
PS! Läs allt om kommunens stora idrottssatsning här.

Web:
www.kalmar.se
Kalmar Kommun på Facebook
active0480.wordpress.com
Active 0480 på Facebook

INGA KOMMENTARER

Kommentera

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.