Gastelyckan snart ett minne blott

För snart ett år sedan räddades Gastelyckan med nöd och näppe från rivning. Nu när avtalet går ut vid årsskiftet ser det dock mörkt ut för denna DIY-park och kreativa mötesplats som lockat åkare från hela Europa. Detta då fastighetsägaren inte har för avsikt att förlänga avtalet utan istället bebygga marken med nya fastigheter. Läs mer och minns tillbaka på denna härliga plats med 20-minuters dokumentären Gastelycklig.

0
363

Det svårt att beskriva vad det betytt för någon som står utanför kulturen, det är så oerhört viktigt för många.

För snart ett år sedan var Gastelyckan i Lund hotad av rivning på grund av sanitära olägenheter och säkerhetsrisker. Efter protester och en namnsinsamling med över 1800 namn, skrevs ett nyttjandeavtal mellan kommunen och fastighetsbolaget Kungsleden där problemen skulle lösas.

Gastelyckan har varit en kreativ mötesplats för skateboardåkare från hela landet och till och med Europa. En övergiven tomt med betongplatta där skatarna under flera års tid byggt en omfattande DIY-Park.

– Gaste är känt i hela Europa, det är team som kommer hit och filmar. Det svårt att beskriva vad det betytt för någon som står utanför kulturen, det är så oerhört viktigt för många. Vi har inte misskött oss, kommunen har aldrig hört av sig. Vi har sagt att de ska ringa om det är något. Det känns som de inte förstår den här kulturen. Vi är så klart rädda för att den ska jämnas med marken, säger Marcus Olsson, ordförande i Lunds Skate- och konstförening, till lokaltidningen i Lund.

Gaste är känt i hela Europa. Det känns som de inte förstår den här kulturen.

Nu ser det dock ut som att det hela är över då inget nytt kontrakt kommer att skrivas när det går ut vid årsskiftet. Detta då Kungsleden vill utveckla området och bebygga marken då det råder stor efterfrågan på lokaler.

– Vi har inte diskuterat det på ett år, då vi sa att det skulle avvecklas, säger Urban Olsson, förvaltningschef på kultur- och fritid, till lokaltidningen i Lund.

– Nyttjanderättsavtalet är uppsagt för avflyttning och kommer tyvärr inte att kunna förlängas. Anledningen till det är att vi har stark marknad med efterfrågan på bra lokaler, för att kunna tillgodose efterfrågan från våra hyresgäster och intressenter har vi undersökt möjligheten att utveckla fastigheten. Nu har vi kommit så långt i våra planer att vi inom kort har för avsikt att skicka in bygglov för att uppföra en ny byggnad på området, säger Kungsleden till lokaltidningen i Lund.

Läs Kungsledens hela svar här: lokaltidningen i Lund

Web:
www.skatelund.se
Lunds Skateboard- & Konsförening på Facebook

INGA KOMMENTAR

SKRIV EN KOMMENTAR

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.